Topplån

Topplån

. När du ansöker om ett bostadslån är det mycket troligt att du kommer att få lånet delat i två delar där en av delarna kallas för ett topplån. Topplånet i ett bostadslån står ofta för en mindre summa av lånet och har andra betalningsvillkor än den större delen av lånet. Topplånet består ofta av 10-25 procent av hela lånebeloppet och representerar den del av lånet som banken eller låneinstitutet är mer osäker på att de kommer att få tillbaka. Denna del av lånet täcks inte av den säkerhet som bostaden kan ge och har därför inte samma låneförmåner som bottenlånet i ett bolån. Topplånet är den säkerhetsmarginal banken eller låneinstitutet vill ha ifall värdet på bostaden skulle sjunka och det är också därför räntan är högre och avbetalningstiden kortare än vid andra lån eftersom banken tar en större risk att låna ut denna del av lånesumman till dig som låntagare.

Eftersom att topplånet har en högre ränta är det viktigt för dig att betala tillbaka lånet så fort som möjligt och därigenom få en sänkt räntekostnad på lånet. Detta gör att topplånet har en mycket kortare amorteringstid som ligger mellan 5-20 år beroende på hur stor del av bostadslånet som ligger som topplån. Vad som bestämmer hur stor del av lånet som blir topplån är belåningsgraden på huset. Med belåningsgrad menas hur stor summa du får låna med bostaden som säkerhet, den del av kostnaden för bostaden som sedan blir kvar läggs som ett topplån.

Det kan också vara denna del av ett bostadslån som du med betalningsanmärkningar kan ha få problem att få igenom vid köp av en bostad. Detta på grund av att topplånet inte har någon form av säkerhet och därför är en större risk för banken/låneinstitutet. Det kan då vara enklare för dig att få lånet godkänt om du kan ordna en borgensman för ditt lån. En borgensman eller borgenär är en person som skriver på lånet tillsamman med dig och därigenom lovar att stå för betalningen av lånet om du som låntagare inte klarar av att betala tillbaka lånet. Detta gör att banken får en säkerhet för även denna del av lånet och du får då bättre lånevillkor än om du endast själv stått för topplånet.